Wstęp

50 lat w życiu szkoły to okres niezwykle długi i bogaty. Każdy dzień wnosi coś nowego, niepowtarzalnego. W historię szkoły wpisują się nie tylko jej wychowankowie i nauczyciele, ale również codzienne zdarzenia, troski, sukcesy i porażki. W niniejszej pracy chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię naszej szkoły, przedstawić zmieniające się na przestrzeni lat sylwetki dyrektorów oraz kadrę nauczycielską. Mamy nadzieję, że spotka się ona z uznaniem zarówno obecnych, jak byłych pracowników, a także uczniów i absolwentów naszej szkoły. Wiele mniejszych lub większych sukcesów zostało zatartych przez czas lub nieświadomie pominiętych.

Z góry przepraszamy osoby, których osiągnięcia nie zostały ujęte w niniejszej publikacji.

Dziękujemy również za pomoc osobom zaangażowanym w powstanie biuletynu, a w szczególności Pani Bożenie Wacławie Grynczewskiej.

Historia obiektów szkolnych

Jednym z najpoważniejszych problemów powojennej częstochowskiej oświaty była konieczność sprostania nauczaniu coraz większej liczby uczniów w warunkach niedostatecznego rozwoju inwestycji na cele szkolne. Taką sytuację obrazuje przykład naszej szkoły, która początkowo umieszczona była w prowizorycznych barakach.


Historia obiektów szkolnych

Szkoła została powołana przez Śląski Zarząd Budownictwa Przemysłowego, który polecił Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego zorganizować trzyletnią, budowlaną szkołę przyzakładową, czynną od 1 września 1960 r. Dyrekcja CzPBP wyznaczyła mgr Danielewskiego do pełnienia funkcji związanych z organizacją i budową szkoły oraz inż. Józefa Marcinka jako organizatora i przyszłego dyrektora szkoły. Do czasu wybudowania stałego budynku, szkoła i internat mieściły się w prowizorycznych, drewnianych barakach po Ochotniczym Hufcu Pracy na osiedlu robotniczym „Kucelin”. Założono, że ulokowanie szkoły jest tymczasowe, bowiem nie byłaby ona w stanie pomieścić uczniów trzech roczników.

Historia obiektów szkolnych

Internat szkoły na Kucelinie


Historia obiektów szkolnych

Na szkołę wyremontowano jeden barak składający się z trzech sal klasowych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu fizycznego i gabinetu materiałów budowlanych. W związku z ograniczeniami lokalowymi, nauczanie teoretyczne odbywało się na dwie zmiany. W sobotę wszystkie klasy odbywały praktyczną naukę zawodu. Pomieszczenia barakowe szkoły i internatu znajdowały się w opłakanym stanie, pomimo przeprowadzenia gruntownego remontu. Gnijące i próchniejące drewno powodowało zapadanie się podłóg i deformację ścian, a co za tym idzie nieszczelności i zimno. Taki stan rzeczy sprawił, że należało za wszelką cenę przyspieszyć roboty przy budowie nowej szkoły i internatu, by obiekty te oddane były do użytku jak najszybciej. W ramach praktyk, już od października 1960 r., uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w budowie nowej szkoły i internatu.

Historia obiektów szkolnych

Plac budowy


Historia obiektów szkolnych

Budowa nowej szkoły


Historia obiektów szkolnych

Inauguracja roku szkolnego 1961/62 miała miejsce już w nowym budynku, usytuowanym przy ówczesnej al. Lenina 126/130, dziś al. Jana Pawła II. Była to ulica, która podobnie jak nasza szkoła kształtowała się po II wojnie światowej. Biegnie ona śladem zasypanego strumyka, który brał początek na Rynku Wieluńskim i odprowadzał wody do Warty. Po wyzwoleniu nowo budowaną ulicę podzielono - wzorem Alej Najświętszej Maryi Panny - na trzy części. Od Rynku Wieluńskiego do Dąbrowskiego otrzymała imię Armii Czerwonej, kolejny fragment - do Armii Krajowej - dostał za patrona marszałka Konstantego Rokossowskiego. Ulicą Odrodzonego Wojska Polskiego miał się stać kolejny odcinek, do ul. Warszawskiej - ale zanim go w połowie lat siedemdziesiątych zbudowano, całą aleję nazwano imieniem Lenina. Miejsce powstania szkoły było słabo zurbanizowane. Głównie znajdowały się tam pojedyncze domy jednorodzinne z dużymi ogrodami.

Historia obiektów szkolnych

Budynek szkoły chwilę przed otwarciem


Historia obiektów szkolnych

Wnętrze szkoły – parter


Historia obiektów szkolnych

Wnętrze szkoły – piętro


Historia obiektów szkolnych

Nowa szkoła, wybudowana w niespełna dziewięć miesięcy, dysponowała 7 salami klasowymi, salą gimnastyczną, świetlicą, obszerną stołówką oraz rozległym holem na pierwszym piętrze. Bez przesady można stwierdzić, że jak na ówczesne czasy budynek ten był nowoczesny i niewiele szkół w regionie mogło się takim poszczycić. W pobliżu znajdował się również internat, wybudowany i oddany do użytku w 1962 roku. Mógł on pomieścić 320 uczniów, którzy mieszkali w 4- i 5- osobowych pokojach. Posiadał stołówkę z zapleczem kuchennym, gabinet lekarski i dentystyczny oraz świetlicę. W 1978 r. utworzono w nim Izbę Pamięci i Tradycji Narodowej, w której zgromadzono militaria oraz dokumenty historyczne.

Historia obiektów szkolnych

Internat


Historia obiektów szkolnych

W przyszkolnym ogródku uprawiano warzywa do kuchni internackiej i szkolnej. To nie koniec samowystarczalności naszej szkoły. W budynku gospodarczym przy internacie hodowano trzodę chlewną, którą karmiono resztkami ze szkolnej kuchni. W tym miejscu należy wspomnieć o wieloletnim kierowniku internatu, panu Janie Zadurowiczu, który w znacznym stopniu przyczynił się do świetności tej placówki. Na uwagę zasługuje również kierownik stołówki pani Michałowska-Wesołowska. W trzy lata od wybudowania szkoły oddano do użytku boisko szkolne.

Historia obiektów szkolnych

Patio szkolne


Historia obiektów szkolnych

Rozwój szkoły przyzakładowej i coraz większy nabór nowych uczniów, spowodował konieczność zwiększenia liczby sal lekcyjnych. W 1968 r. oddano do użytku nowo dobudowaną część szkoły. Przypomina o tym pamiątkowa data w podłodze przed salą nr 42. Zyskaliśmy dzisiejszą salę budowlaną nr 7, sklepik (w poprzednim okresie radiowęzeł), salę fizyczną nr 41 oraz salę informatyczną nr 42. Do podziemi przeniesiono szatnię, by na jej miejsce mogła powstać sala lekcyjna, dzisiaj sala historyczna nr 9. Ostatecznie w 1996 roku szatnia znalazła się w dawnej stołówce szkolnej i w tym miejscu znajduje się do dnia dzisiejszego. W 1973 r. ze względu na duży nabór młodzieży do szkoły utworzono Zasadniczą Szkołę Budowlaną CzPBP nr 2 i na jej potrzeby zorganizowano internat w hotelu robotniczym przy ul. Manifestu Lipcowego (dzisiejszej Legionów), w którym zamieszkało 120 uczniów.

W późniejszym czasie placówka ta przekształciła się w samodzielną szkołę. Budynek naszej szkoły, również pękał w szwach. Na jedną salę lekcyjną przypadało 90 uczniów, co zmuszało do funkcjonowania szkoły na dwie zmiany. Brak zaplecza w wielu klasach utrudniał przechowywanie pomocy naukowych. Tak ogromne zainteresowanie szkołą było spowodowane, oprócz kształceniem w poszukiwanych zawodach, możliwością spełnienia potrzeb socjalno-opiekuńczych. Uczniowie otrzymywali nieodpłatnie posiłki regeneracyjne, ubrania szkolne, kurtki, zapomogi finansowe oraz możliwość ukończenia kursu prawa jazdy.

Historia obiektów szkolnych

Korytarz szkoły w 1986 r.


Historia obiektów szkolnych

Z dniem 31 grudnia 1991 r. CZPBP przekazało budynek szkoły Kuratorium Oświaty i Wychowania. Szkoła przestała pełnić funkcję szkoły przyzakładowej, stała się Zespołem Szkół Budowlanych pod zarządem Kuratorium Oświaty i Wychowania. W tym samym roku została zorganizowana pierwsza pracownia informatyczna wyposażona w sieć 10 komputerów. Nie był to koniec komputeryzacji szkoły. Nowe pracownie informatyczne były niezbędne w procesie edukacyjnym. Od 2004 roku dzięki staraniom dyrekcji, z różnych funduszy, m.in. unijnych, udało się nam utworzyć trzy takie sale, wyposażone w stanowiska komputerowe (sala nr 22, 23, 42).

W 1993 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania przekazało budynek naszego internatu przy ul. Jana Pawła II na potrzeby Centrum Języków Europejskich. Mieszkańcy internatu zostali zakwaterowani w internacie Technicznych Zakładów Naukowych, w którym dla naszych uczniów wydzielono osobne piętro. W roku szkolnym 1996/97 Kuratorium Oświaty i Wychowania przystąpiło do budowy przy naszej szkole obiektu przeznaczonego na siedzibę Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Budynek szkoły został również nadbudowany o jedno piętro dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego dla nauczycieli. Dzięki tym pracom szkoła przeszła gruntowny remont oraz zyskała dwie sale lekcyjne. W jednej mieści się świetlica, a w drugiej biblioteka, która przed remontem usytuowana była przy pokoju nauczycielskim, w obecnej sali nr 14. Niestety budowa nowych obiektów pozbawiła nas jednego z dwóch przyszkolnych boisk sportowych.

Historia obiektów szkolnych

Burzliwe koleje losu wiążą się z salą nr 39, pieszczotliwie nazywaną przez uczniów „akwarium”, która początkowo pełniła rolę sali zawodowej. Następnie powstał w tym miejscu korytarz łączący naszą szkołę z dobudowanym Ośrodkiem Metodycznym, ostatecznie zmieniając swe przeznaczenie na salę lekcyjną, w której najczęściej odbywają się lekcje religii. Remont był sporym utrudnieniem w działalności szkoły, lekcje odbywały się w trzech różnych miejscach. Korzystaliśmy z gościnności Technicznych Zakładów Naukowych i Centrum Języków Europejskich. Dyrekcja, administracja i biblioteka szkolna pracowały na „placu budowy”.

Historia obiektów szkolnych

Budynek szkoły po rozbudowie


Historia obiektów szkolnych

Szkolna sala gimnastyczna, pomimo niewielkich rozmiarów, była przez wiele lat intensywnie użytkowana, w wyniku czego szczególnie ucierpiał parkiet. W 2010 roku doczekaliśmy się gruntownego remontu całej sali, a co najistotniejsze wymiany parkietu na wykładzinę przystosowaną do zajęć sportowych. Obecnie (2011 r.) szkoła posiada 17 sal lekcyjnych, wyposażonych w pomoce naukowe, w zależności od ich przeznaczenia.
Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego była jedną z pierwszych szkół tego typu w Częstochowie. 1 września 1960 r. naukę w szkole rozpoczęło 180 uczniów z terenów całej Polski, o czym świadczy fakt, że 80 % uczniów mieszkało w internacie. Zorganizowano 5 klas nauczania w następujących zawodach: murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz.

Nazwa szkoły i kierunki kształcenia na przestrzeni lat

Lekcje w nowej szkole

Nowo wybudowana szkoła w alei Lenina 126/130 była w stanie kształcić 720 młodych ludzi w następujących zawodach: murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, cieśla budowlany, malarz-tapeciarz. Naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych powierzono 56 nauczycielom i instruktorom. Poza prowadzeniem dziennej szkoły zawodowej oraz szkoły dla pracujących, w budynku odbywały się również kursy dla mistrzów budowlanych. Skutkiem tego szkoła funkcjonowała od godz. 7.00 do 20.30. W roku szkolnym 1963/64, na potrzeby przyszłej kadry pracowniczej rozwijającej się Cementowni Rudniki, utworzono dwa kierunki nauczania: elektromonter i ślusarz maszynowy, które po kilku latach istnienia odłączyły się od naszej szkoły, stając się zalążkiem nowo powstałej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cementowni Rudniki, którą następnie włączono w skład Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Lekcje w nowej szkole

W kolejnych latach szkoła rozpoczyna również współpracę z innymi ogólnopolskimi przedsiębiorstwami. Otwarto klasę o specjalności zbrojarz-betoniarz dla potrzeb Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego, na bazie której w latach następnych utworzono Zespół Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego (obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego). Częstochowskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD” uruchamia w ZSB klasę o specjalności kierowca-mechanik pojazdów samochodowych. Dla Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych otwarto kierunek murarza pieców przemysłowych, natomiast na potrzeby Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” powstał monter instalacji i urządzeń sanitarnych. W oparciu o nabór do ZSB w 1971 roku powstaje Zasadnicza Szkoła Budowlana CzPBP nr 2, dla której zbudowano zespół obiektów przy ul. Manifestu Lipcowego (obecnie w budynku mieści się Gimnazjum nr 17). Powstaje także, filia ZSB przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego. W zamian za przygotowanie przyszłych pracowników, firmy udzielały pomocy finansowej, organizowały dla uczniów wycieczki oraz zwiedzanie rodzimych zakładów.

Lekcje w nowej szkole

1 września 1966 r. po raz pierwszy w naszych murach rozpoczęła naukę młodzież trzyletniego Technikum Budowlanego, które początkowo działało jako filia technikum z Gliwic. Prężny rozwój technikum zaowocował powstaniem w latach siedemdziesiątych takich specjalności jak: budownictwo ogólne, budownictwo wiejskie, wyposażenie sanitarne budynków oraz eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się 29 maja 1969 r.


Lekcje w nowej szkole

Sztandar szkoły do 1989 r


Lekcje w nowej szkole

Dnia 3 września 1973 r. Zasadniczej Szkole Budowlanej nadano imię Braci (Władysława, Stanisława i Bolesława) Skowrońskich, działaczy PPR. W roku 1975 decyzją Ministerstwa Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Budowlanych im. Braci Skowrońskich. Jednocześnie powołano do życia Średnie Studium Zawodowe. Rozwój naszej szkoły w tym okresie był coraz bardziej dynamiczny, o czym świadczy nauczanie w 11 zawodach ponad 1250 uczniów. Zatrudnienie znalazło 52 nauczycieli oraz 50 osób personelu administracyjnego. W roku szkolnym 1989/1990 otwarte zostało 5–letnie Technikum Budowlane o specjalności: Budownictwo Regionalne. Dnia 31 sierpnia 1993 r. nasza szkoła została przekształcona w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3. W skład Centrum wchodziły: - pięcioletnie Technikum Budowlane, - trzyletnia Zasadnicza Szkoła Budowlana, - trzyletnie Technikum Budowlane dla Pracujących, - Szkoła Przysposobienia Zawodowego OHP dla Pracujących, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa OHP dla Pracujących.

Lekcje w nowej szkole

1 września 1999 r. CKU nr 3 zmieniło nazwę na Zespół Szkól Technicznych, w skład którego wchodziły: - Technikum nr 12 kształcące w zawodach: technik budownictwa, od 2003 r. technik architektury krajobrazu, od 2004 r. technik urządzeń sanitarnych, od 2006 r. technik informatyk, od 2009 r. technik drogownictwa; - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 kształcąca w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, posadzkarz, cieśla, malarz-tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych; - Technikum Budowlane dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, przekształcone uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2004 r. w Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych; - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej przemianowana uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2004 r. w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum; - IX Liceum Profilowane o specjalności: kształtowanie środowiska, funkcjonujące w latach 2002 r.- 2007 r.

Lekcje w nowej szkole

Zapotrzebowanie na rynku zawodów powodowało zmiany w kierunkach kształcenia. Nowo powstałe pracownie komputerowe pozwoliły na kształcenie w kierunku technik informatyk, o czym pisaliśmy wyżej. Ukierunkowanie kształcenia w zawodach budowlanych spowodowało również rezygnację ze specjalności mechanicznych oraz liceum. W momencie pisania niniejszego biuletynu (2011r.) Zespół Szkół Technicznych kształci 656 uczniów (Technikum - 383, ZSZ – 273) w następujących kierunkach: Technikum nr 12: -technik architektury krajobrazu -technik budownictwa -technik informatyk -technik drogownictwa -technik urządzeń sanitarnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10: -murarz -posadzkarz -technolog robót wykończeniowych w budownictwie -monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Lekcje w nowej szkole

Uczniowie przy budowie szkoły


Udział w akcjach społecznych

Zawodowy charakter szkoły umożliwiał naszym uczniom udział w budowlanych akcjach społecznych. Absolwenci naszej szkoły spoglądając na mapę urbanistyczną Częstochowy i okolic, z dumą mogą poszczycić się własnym wkładem w powstawanie wielu obiektów. A oto przykłady: - budowa obiektów naszej szkoły, - rozbudowa Cementowni Rudniki, - remont Liceum nr 5 przy ul. Sikorskiego, - budowa krytej pływalni w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, - rozbudowa Huty im. Bieruta - w szczególności walcowni, - budowa Fabryki Papieru w Myszkowie, - prace budowlane we Fromborku, za co otrzymaliśmy honorowe obywatelstwo tego miasta, - budowa Śląskiej Strzelnicy i budynku mieszkalnego dla nauczycieli w Krzepicach, - budowa osiedla harcerskiego w Pająku, - remont Ośrodka Wczasowego dla nauczycieli w Wąsoszu Kulach, - remont w Zespole Szkół Ekonomicznych, - remont Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie.

Udział w akcjach społecznych

Dziesięciolecie istnienia szkoły zbiegło się z odsłonięciem pomnika na Rynku Wieluńskim. Został on wykonany przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem dyrektora i instruktorów nauki zawodu. Pomnik, stojący do dziś, upamiętnia miejsce stracenia przez hitlerowców w 1943 r. 10 członków ruchu oporu.


Udział w akcjach społecznych

Oprócz prac budowlanych nasza młodzież zawsze wspomagała funkcjonowanie wielu instytucji w całej Polsce, poprzez zbiórki funduszy na m.in.: domy dziecka, szpitale i placówki ochrony zdrowia, jak chociażby znany przez wszystkich Szpital Matki Polki w Łodzi. Przeprowadzano również zbiórki w sytuacjach klęsk żywiołowych, na leczenie chorych kolegów, dla Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, dla stowarzyszeń pomocy dzieciom. W dniach 10-16 sierpnia 1991 r. na Jasnej Górze odbywał się VI Światowy Dzień Młodzieży. Na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II przybyła młodzież z całego świata. Na ten czas nasza szkoła przekształciła się w hotel. Przygotowano noclegi dla 350 osób. Gościli u nas Austriacy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Łotysze, Wietnamczycy oraz w mniejszych grupach przedstawiciele innych narodów. Oprócz miejsc noclegowych dostępny był bufet, sanitariaty z natryskami oraz telefony.

Udział w akcjach społecznych

Światowy Dzień Młodzieży


Udział w akcjach społecznych

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza” na rzecz rodzinnych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych mobilizuje młodzież do zbiórek pieniędzy już od wielu lat. Cyklicznie odbywa się w naszej szkole kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. Dumni jesteśmy z naszej młodzieży, że nie pozostaje obojętna, gdy wokół nas znajdują się ludzie potrzebujący pomocy. Przykładem może być uczeń Damian Pyrkosz, który uczył gry na instrumentach klawiszowych niedosłyszącego kolegę. Za promowanie pozytywnych i prospołecznych postaw został laureatem XI edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Częstochowian.

Organizacje szkolne

Na przestrzeni lat funkcjonowania szkoły młodzież i nauczyciele mieli okazję aktywnie działać w wielu organizacjach rządowych i pozarządowych, takich jak: Związek Młodzieży Socjalistycznej, Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Ochrony Przyrody, Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność”.


Organizacje szkolne

Do dnia dzisiejszego aktywnie działają koła zainteresowań takie jak: budowlane, szachowe, wolontariatu. Na szczególną uwagę zasługuje koło dziennikarskie, organizujące warsztaty w redakcjach „Gazety Wyborczej”, „Niedzieli” oraz wydające gazetkę szkolną „Sowizdrzał”. Od samego początku istnienia szkoły, młodzież uczestniczyła w działaniach samorządu szkolnego, który często służył radą i pomocą dla kadry nauczycielskiej.

Nasza szkoła od początku istnienia może pochwalić się wieloma sukcesami. Postaraliśmy się przedstawić przynajmniej te najbardziej doniosłe, które znalazły się w kronice szkolnej. Zacznijmy od znaczących sukcesów sportowych. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w ramach ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych Spartakiad Szkół Zawodowych, zajmowaliśmy czołowe miejsca w piłce siatkowej, koszykowej, nożnej oraz lekkoatletyce. Dużym osiągnięciem było zajęcie w 1990 roku pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim w kategorii juniorów młodszych. Po przejęciu szkół przyzakładowych przez kuratorium oświaty stanęliśmy godnie w szranki z częstochowskimi szkołami średnimi w ramach Szkolnego Związku Sportowego. I tu znaleźliśmy się wśród najlepszych m.in. w piłce ręcznej i łyżwiarstwie. Cyklicznie co roku uczniowie naszej szkoły z powodzeniem biorą udział w zawodach „Sprawni jak żołnierze”, zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” osiągając wysokie lokaty. Zajmujemy również czołowe miejsca w ramach corocznie odbywających się Dni Olimpijczyka „Fair Play jest OK” oraz Dnia Papieskiego.

Osiągnięcia

Niezwykle istotne w naszej szkole jest nauczanie zawodowe, nie dziwią więc sukcesy w tych dziedzinach. W latach 70-tych byliśmy w czołówce szkół według rankingu szkół zawodowych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W 1979 roku uczniowie naszej szkoły spośród szkół budowlanych zostali wytypowani jako wyróżniający się w nauce i pracy. W nagrodę wraz z opiekunami mogli zwiedzić Drezno, w dawnym NRD. W 1984 r. zajęliśmy I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. W cykliczne powtarzających się turniejach i konkursach budowlanych takich jak: „Złota Kielnia”, „Złoty Kask” wykazywali się również nasi murarze. W 2006 r. mechanicy z naszej szkoły zajęli III miejsce, na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. W 2008 r. nasza szkoła zajęła I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty 2008” otrzymując tytuł najlepszej szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast rok później, ci sami technicy opracowali projekt i makietę „Klasy ze snów”. Za ich zwycięską pracę szkoła otrzymała projektor i wizualizer multimedialny.

Osiągnięcia

Makieta „ klasy ze snów”


Osiągnięcia

Chcąc przedstawić osiągnięcia z przedmiotów humanistycznych należy zacząć od wieloletnich sukcesów w konkursach recytatorskich i czytelniczych. W 1971 r. zajęliśmy III miejsce w ogólnopolskim finale konkursu recytatorskiego „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Dzisiaj posiadając ogromne doświadczenie nasi pedagodzy organizują w naszej szkole konkurs recytatorski „Jan Paweł II – obrońca życia i godności człowieka”. Gazetka „Sowizdrzał” od początku istnienia jest wydawana na wysokim poziomie, o czym świadczą coroczne nagrody zdobywane w przeglądach gazet szkolnych (m.in. w 2009 r. - I miejsce). W okresie akcesji Polski do Unii Europejskiej nasi uczniowie wykazali się duża wiedzą na temat Wspólnoty Europejskiej. W nagrodę mieli okazję zwiedzić Strasburg oraz Brukselę. Jedną z nagród wręczał uczniom prof. Jerzy Buzek.

Osiągnięcia

Nagroda dla Katarzyny Knop


Osiągnięcia

W 2009 r. nasza szkoła zajęła I miejsce w konkursie historycznym, na folder ścieżki edukacyjno-dydaktycznej „Zło dobrem zwyciężaj”, powstającej u podnóża Jasnej Góry i na terenie sanktuarium. Nagrodą był wyjazd patriotyczny do Katynia. W maju 2006 r. w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w naszej szkole odbył się „I Powiatowy Konkurs w Zakresie Profilaktyki Uzależnień od Tytoniu”, mający na celu uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Podczas powtórnej edycji imprezy honorowym gościem był prezydent miasta Częstochowy. Nasza szkoła wiedzie prym zarówno w uczestnictwie jak i w zdobywaniu nagród w konkursach organizowanych przez PTTK, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również wojewódzkim. W latach siedemdziesiątych czołowe miejsca zajmowali uczniowie naszej szkoły, wśród szkół zasadniczych w Olimpiadach Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Od 1997 r. nasza najlepsza młodzież regularnie otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nasi uczniowi biorą udział w akcjach „Dni Ziemi” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Od 1991 r. zasiadają w Młodzieżowej Radzie Miasta. W 2004 r. Technikum nr 12 otrzymało tytuł „Szkoła z klasą”, a w 2006 r. Certyfikat Szkoły Promującej Przedsiębiorczość. Nasi uczniowie pogłębiają doświadczenie zawodowe również podczas zagranicznych praktyk. Jednym z przykładów są staże w Niemczech w ramach programu „Leonardo da Vinci” sfinansowanego przez Unię Europejską.

Wizyty

Przez lata funkcjonowania szkoły gościły w naszych murach osoby, które doceniały trud nauczania zawodowego. Z władz centralnych należy wymienić ministrów różnych resortów. Najczęściej jednak gościły u nas lokalne władze samorządowe i oświatowe m.in. ówcześni prezydenci, Wiesław Maras czy Tadeusz Wrona.


Wizyty

W życiu szkoły obecny był też kościół katolicki. W wielu uroczystościach uczestniczyli bracia zakonni oraz księża z miejscowej parafii. Kilkakrotnie odbywały się w szkole konferencje dyrektorów szkół częstochowskich. Współpraca z ogólnopolskimi przedsiębiorstwami, o których pisaliśmy wcześniej, wiązała się z częstymi wizytami ich dyrektorów w naszej szkole. Gościły u nas osoby związane ze sportem, polityką, historią regionu jak również goście z zagranicy. Wielokrotnie szkoła służyła miejscowemu społeczeństwu jako lokal wyborczy.


Wizyty

Przypomnijmy kilka osób odwiedzających naszą szkołę:
- Michał Godlewski – wiceminister oświaty
- Wacław Tułodziecki – minister oświaty
- Andrzej Szozda – wiceminister budownictwa
- Stanisław Marusarz – mistrz olimpijski, kurier tatrzański z okresu II wojny światowej
- Hubert Kostka – olimpijczyk, członek reprezentacji w piłce nożnej
- Jurij Ziniewicz – mistrz walk wschodu
- Wojciech Tobolewski – dziennikarz obsługujący wizytę Jana Pawła II w Częstochowie
- Radosław Panas – trener drużyny częstochowskich siatkarzy
- Jadwiga Wiśniewska – poseł na Sejm RP
- Donald Tusk – prezes Rady Ministrów
- Jakub Błaszczykowski – reprezentant Polski w piłce nożnej.

Kalendarium

1960 r. – utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
1961 r. – przeniesienie szkoły do nowego budynku przy Al. Lenina
1966 r. – otwarcie 3-letniego Technikum Budowlanego
1973 r. – nadanie Zasadniczej Szkole Budowlanej imienia Braci Skowrońskich
1975 r. – przemianowanie szkoły na Zespół Szkół Budowlanych im. Braci Skowrońskich
1991 r. – przekazanie szkoły pod zarząd Kuratorium Oświaty i Wychowania
1993 r. – przekazanie budynku internatu na potrzeby Centrum Języków Europejskich
1993 r. – przekształcenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego
1996 r. – remont szkoły i budowa Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
1999 r. – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Technicznych

Dyrektorzy

inż. Józef Marcinek - dyrektor w latach 1960 – 1961

Józef Marcinek urodził się 16 sierpnia 1907 roku w Brzezinach, powiat Lublin. W okresie międzywojennym zdobył wykształcenie inżynieryjne oraz pełnił służbę w Wojsku Polskim, głównie w formacjach saperskich. W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej, za co otrzymał order „Virtuti Militari”. Po wzięciu do niewoli przebywał w Oflagu II C na terenie Niemiec. Po wojnie pracował w Katowicach, a po przeniesieniu się do Częstochowy, od 1960 roku w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, będąc kierownikiem Biura Projektowego. Od początku był zaangażowany w organizację szkoły przy CzPBP, a w momencie jej powstania w 1961 roku został jej pierwszym dyrektorem. Po objęciu tej funkcji przez Czesława Wojtalę został jego zastępcą, odpowiedzialnym za praktyczną naukę zawodu.

Dyrektorzy

inż. Józef Marcinek - dyrektor w latach 1960 – 1961


Dyrektorzy

mgr inż. Czesław Wojtala dyrektor w latach 1961 – 1976

Czesław Wojtala urodził się 8 października 1922 roku w Nowej Wsi w Radomszczańskiem. W czasie wojny uczestniczył w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w szeregach Armii Ludowej. Po wyzwoleniu działał w Ludowym Wojsku Polskim, gdzie awansował do stopnia majora. Z początkiem 1952 r. przeszedł do pracy w szkolnictwie. Po ukończeniu wyższych studiów na Politechnice Często­chowskiej został dyrektorem Zasadniczej Szko­ły Budowlanej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budow­nictwa Przemysłowego. Stanowisko to zajmował do śmierci, nieprzerwanie przez piętnaście lat. Był prezesem częstochowskiego oddziału ZNP. Związkowiec i pedagog szczególnie zasłużony dla rozwoju szkolnictwa częstochowskiego.

Dyrektorzy

mgr inż. Czesław Wojtala dyrektor w latach 1961 – 1976


Dyrektorzy

mgr Antoni Bocheński dyrektor w latach 1976 – 1987

Antoni Bocheński urodził się 15 grudnia 1931 roku w Miechowicach, powiat Skierniewice. W czasie okupacji hitlerowskiej narażając własne życie ratował Żydów, za co został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku: fizyka. Po otrzymaniu dyplomu w 1954 roku otrzymał posadę nauczyciela w Bodzentynie, w województwie kieleckim. Po przeniesieniu się w 1958 roku do Częstochowy, pracował w różnych szkołach, aby w 1961 roku zostać nauczycielem w nowo powstałej Zasadniczej Szkole Budowlanej przy CzPBP. Kiedy w kwietniu 1976 roku zmarł nieoczekiwanie wieloletni dyrektor szkoły mgr inż. Czesław Wojtala, od 1 sierpnia 1976 r. objął funkcję dyrektora szkoły.

Dyrektorzy

mgr Antoni Bocheński dyrektor w latach 1976 – 1987


Dyrektorzy

mgr Jan Bamberski dyrektor w latach 1987 – 2002

Jan Bamberski urodził się 23 sierpnia 1939 roku w Rychłocicach, powiat wieluński. W 1964 roku uzyskał dyplom magistra historii na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku rozpoczął pracę nauczyciela w Brzezinach k/Łodzi. Od 1968 roku rozpoczął pracę w Zasadniczej Szkole Budowlanej przy CzPBP, pełniąc kolejno obowiązki zastępcy kierownika internatu, nauczyciela i zastępcy dyrektora szkoły. Od 1 września 1987 roku został mianowany na stanowisko dyrektora szkoły.

Dyrektorzy

mgr Jan Bamberski dyrektor w latach 1987 – 2002


Dyrektorzy

mgr inż. Joanna Warczewska dyrektor w latach 2002 – 2007

Joanna Warczewska urodziła się 4 lipca 1955 roku w Częstochowie. W 1979 roku ukończyła Wydział Elektryczny na Politechnice Częstochowskiej. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła pracę w charakterze nauczyciela w Zespole Szkól Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. Pogłębiając swoje kwalifikacje pedagogiczne ukończyła Podyplomowe Studium Informatyki. Od 1987 roku objęła stanowisko zastępcy dyrektora w Zasadniczej Szkole Budowlanej im Braci Skowrońskich, a następnie już w Zespole Szkół Technicznych, w okresie od 2002 do 2007 roku, piastowała stanowisko dyrektora.

Dyrektorzy

mgr inż. Joanna Warczewska dyrektor w latach 2002 – 2007


Dyrektorzy

mgr Krzysztof Stępień dyrektor od 2007 do 2012

Krzysztof Stępień urodził się 24 kwietnia 1963 roku w Kraśniku. W 1987 roku ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1990-91 był szefem częstochowskiego Ośrodka Kultury Filmowej. Od roku 1990 związany jest z Zespołem Szkół Technicznych jako nauczyciel, wicedyrektor, a od września 2007 roku - dyrektor szkoły.

Dyrektorzy

mgr Krzysztof Stępień dyrektor od 2007 do 2012


Pracownicy

Od początku istnienia, swoje umiejętności w naszej szkole szlifowało wielu wspaniałych pedagogów. Stanowili oni często, w późniejszych latach swojej kariery, wykwalifikowaną kadrę w innych częstochowskich szkołach, zajmując najważniejsze stanowiska. Przypomnijmy tylko kilka postaci tj. Jan Peryga, który był pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Jolanta Janta - dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Kazimierz Pustuł - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Marian Jaszewski - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Niestety nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób pracujących w naszej placówce. Kryterium znalezienia się na łamach biuletynu były przepracowanie minimum dwóch lat, w wymiarze pół etatu. Przepraszamy osoby, które pracowały w naszej szkole, a których nazwiska nie znalazły się w niniejszej publikacji.

Byli nauczyciele

Augustyniak Ewa - matematyka
Baczyński Andrzej - wychowanie fizyczne
Banaś Grzegorz – przedmioty zawodowe
Barczyńska Monika - geografia
Biela Marcin – wychowanie fizyczne
Blukacz Kazimierz - przedmioty zawodowe
Błaszczyk Renata - religia
Bocheńska Krystyna – fizyka, matematyka
Bodziachowski Andrzej - wychowanie fizyczne
Bukowski Teofil - język polski
Bulski Bogusław – przedmioty zawodowe
Całusiński Piotr - przedmioty zawodowe
Cichoń Barbara – kierownik zajęć pozalekcyjnych
Cisowski Marek - religia
Cudak Adam – przedmioty zawodowe
Czechowski Stefan - przedmioty zawodowe
Czyż Maria - chemia
Czyż Zygmunt – matematyka, wicedyrektor
Czyżewski Tadeusz - przedmioty zawodowe
Dauksza Łucja - język rosyjski

Byli nauczyciele

Dąderska Barbara – przedmioty zawodowe
Drozdińska Elżbieta – język niemiecki
Dróbka Zbigniew – wychowawca w internacie
Dymek Zdzisław – kierownik administracji
Działach Andrzej - wychowanie fizyczne
Ficenes Grażyna - przedmioty zawodowe
Fila Mieczysław – matematyka
Frączyk Ryszard – wychowanie fizyczne
Gidziela Renata – przedmioty zawodowe
Godala Andrzej - przedmioty zawodowe
Gordon Stanisław - przedmioty zawodowe
Gosek Jadwiga – język rosyjski
Górnicka Dorota – język angielski
Grohman Wacław - przedmioty zawodowe
Grzegorzewski Henryk - przedmioty zawodowe
Habel Andrzej – przedmioty ekonomiczne
Hałub Michał – przedmioty zawodowe
Hennig Aurelia - historia
Hess – Wypych Marta - przedmioty zawodowe
Hiper Ewa - język polski
Hiper Przemysław - przedmioty zawodowe

Byli nauczyciele

Hupa Maciej – wychowanie fizyczne
Ignasiak Wojciech – język angielski
Jabłoński Bohdan - przedmioty zawodowe
Janik Tadeusz – przedmioty ekonomiczne
Janik Wiktor – przedmioty zawodowe
Jankowski Antoni - przedmioty pomocnicze
Janta Jolanta – fizyka, wicedyrektor
Jasiński Tadeusz - wychowanie fizyczne
Jaszewski Marian – matematyka
Jędras Joanna – przedmioty zawodowe
Kaleta Andrzej - przedmioty zawodowe, wicedyrektor
Kalwajt Irena – język rosyjski
Kania Jan – język rosyjski
Kawecka Jadwiga - bibliotekarka
Kędra Józef – przedmioty ogólnokształcące
Kiełtucka Helena - chemia
Klimontowicz Jolanta - język rosyjski
Kowalczyk Zygmunt - przedmioty zawodowe
Kowalski Tomasz – historia
Krasoń Barbara - przedmioty zawodowe, kierownik szkolenia praktycznego
Książek Bożena – język polski

Byli nauczyciele

Kuliś Janusz – wychowawca w internacie
Kuśmierczyk Elżbieta - przedmioty zawodowe
Kuźniak Maria - przedmioty zawodowe
Kwiecińska Jadwiga - historia
Labocha Urszula - przedmioty zawodowe
Lasota Jerzy - język polski
Lewandowska-Kasperska Halina – przedmioty zawod.
Lisiecki Jan – religia
Lisowski Wacław - przedmioty zawodowe
Łuczkiewicz Agnieszka - informatyka
Łukomska Ewa – chemia
Macioszczyk Tadeusz - przedmioty zawodowe
Madler Barbara - język polski
Magda Czesław – przedmioty ekonomiczne
Manderla Piotr – religia
Mańko Anna –matematyka, wicedyrektor
Matyja Marcin - przedmioty zawodowe
Mazan Aleksander - przedmioty zawodowe
Melak Rafał - religia
Mialik Jerzy - przedmioty zawodowe
Mianowski Marian - przysposobienie obronne

Byli nauczyciele

Michalewski Jacek - religia
Mielczarek – Soluch Monika – język niemiecki
Morawiec Norbert - historia
Morawski Tomasz - przedmioty zawodowe
Mrozowska Barbara - matematyka
Mucha Zofia - przedmioty zawodowe
Neugebauer Wiesław - historia
Niesmaczny Zbigniew - przedmioty zawodowe
Nowak Irena - język rosyjski
Ociepa Krystyna - fizyka
Olejniczak Elżbieta - przedmioty ekonomiczne, wychowanie do życia w rodzinie
Oparowski Zygmunt - przedmioty zawodowe
Orzeł Elżbieta - język polski
Orzeł Tadeusz – przedmioty zawodowe
Pająk Andrzej - przedmioty zawodowe
Palacz Marek- przedmioty zawodowe
Palczewski Jacek - przedmioty zawodowe
Palczewski Jan – przedmioty zawodowe
Paprotny Bogdan - biologia
Parzonko Agata – język niemiecki
Pastor Jerzy - przedmioty zawodowe

Byli nauczyciele

Peryga Alfreda - język polski
Peryga Andrzej – przedmioty zawodowe
Peryga Jan – chemia, wicedyrektor
Picheta Piotr – język angielski
Pić Zdzisław - przedmioty zawodowe
Plewniak Jan – przedmioty zawodowe
Plewniak Stefan – przysposobienie obronne
Polanowska Wanda – historia
Połcik Roman - język polski
Poniedziałek Janusz – wychowanie fizyczne
Poniewiera Maciej - religia
Popielarska Anna - język polski
Potiomkin Andrzej – przedmioty zawodowe
Przeniosło Halina – przedmioty zawodowe
Pucek Eugeniusz - przedmioty zawodowe
Pustuł Kazimierz - przedmioty zawodowe, wicedyrektor
Puślecka Anna - przedmioty zawodowe
Raczyńska Halina - przedmioty zawodowe
Rejnowicz Anna - matematyka
Rogula Iwona - przedmioty zawodowe
Rosłanowski Janusz – religia

Byli nauczyciele

Rozmarynowska Edyta – język niemiecki
Rychter Henryk - przedmioty zawodowe
Sambor Sylwia - biologia
Sambor Zbigniew - przedmioty zawodowe
Samsonow Lesław –przedmioty zawodowe
Siedlecki Stanisław – matematyka
Sil Joanna – przedmioty zawodowe
Skupień Józef - przedmioty zawodowe
Smok Roman - przedmioty zawodowe
Snopek Joanna – opiekun świetlicy
Sobczyk Jolanta – przedmioty zawodowe
Sobiś Andrzej - matematyka
Sołtysiak Waldemar - język polski
Socha Rafał – przedmioty zawodowe
Stasiak Tomasz - przedmioty zawodowe
Stępień Katarzyna – biblioteka, język niemiecki
Stolarczyk Jarosław – przedmioty zawodowe
Strzelecki Tomasz – przedmioty zawodowe
Strzelecki Tomasz – przedmioty zawodowe
Szczekocka Anna - biologia
Szczepanik Władysław - przedmioty zawodowe

Byli nauczyciele

Szczepanowski Lech – przedmioty zawodowe
Szczęsny Henryk – wychowawca w internacie
Szewczyk Mariola – informatyka
Śpiewak Arkadiusz - przysposobienie obronne
Świąć Jacek - przedmioty zawodowe
Świąć-Nitecka Magdalena- przedmioty zawodowe
Tochowicz Włodzimierz - przedmioty zawodowe
Topolska Jadwiga - język polski, wicedyrektor
Topolski Roman – przedmioty zawodowe
Trojanowska Anna - przedmioty zawodowe
Trzepizur Wacław - przedmioty zawodowe
Uramowska Alfreda - przedmioty zawodowe
Wawrzak-Krowicz Zofia – język rosyjski
Wicher Tomasz – wychowanie fizyczne
Wieczorek Jan – fizyka, przysposobienie obronne
Wieczorek Lidia – przedsiębiorczość
Wierzgacz Małgorzata - język polski
Wiewióra Leszek - przedmioty zawodowe
Więcek Krystyna - język rosyjski
Więcek Zbigniew - przedmioty zawodowe
Wolnicki Paweł – religia

Byli nauczyciele

Woszczyk Rafał - fizyka
Woźniak Marian - przedmioty zawodowe
Woźniak Robert - religia
Wójcik Dariusz - wychowanie fizyczne
Wróbel Adam – przedmioty zawodowe
Zabochnicki Leszek – przedmioty zawodowe
Zadurowicz Jan – kierownik internatu
Zdanowicz Wiesław – wychowawca w internacie
Zemła Angelika – język angielski
Zemła Kazimierz – przedmioty zawodowe, wicedyrektor
Zieliński Wiesław - przedmioty zawodowe
Zwolski Cezary – język niemiecki

Byli pracownicy administracji i obsługi

Banaś SabinaBąk Anna
Chmiel AnnaDrążek Maria
Gonera HalinaGórecka Krystyna
Jankowska MariannaJarosz Halina
Konieczna JaninaKonstanciak Jan
Kowalska ElżbietaKupczak Danuta
Lech EwaPiotrowska Krystyna
Rogowicz WiesławaSendela Kazimiera
Słomian WiolettaSowińska Halina
Włodarczyk WiktorWłodarczyk Zofia
Wójcik BożenaŻurek Elżbieta
Example Frame